ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มสำหรับการดำเนินการต่างๆได้ที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: บริษัทจำกัด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี,ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี,ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ไฟล์ .Zip
ไฟล์ .Pdf
-
คำแนะนำ
แบบ ลช. 1
คำขอจดทะเบียนเลิก และชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
แบบ ลช. 2
รายการจดทะเบียนเลิก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท
-
หนังสือมอบอำนาจ